main_banner

vòi đặc biệt

Trong phòng thí nghiệm Velon, các kỹ sư chuyên môn cao làm việc để xây dựng và phát triển nguyên liệu thô và bán thành phẩm, bao gồm cấu trúc ống mềm, quy trình sản xuất và công nghệ uốn.Việc phát triển các giải pháp kỹ thuật mới cho phép Velon đối mặt với những thách thức hàng ngày, đồng thời giúp Velon nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng trong lĩnh vực này, trước khi xem xét yêu cầu của khách hàng.Trong 10 năm qua, Velon đã phát triển thành công và cung cấp nhiều ống mềm tùy chỉnh cho các thị trường khác nhau.Các nhân viên nghiên cứu và phát triển đã làm theo các hợp chất và công nghệ được phát triển riêng, theo yêu cầu của khách hàng, thiết kế sản phẩm bao gồm việc lựa chọn vật liệu hoặc phát triển vật liệu mới trong trường hợp ứng dụng yêu cầu, thực hiện một thiết kế cụ thể theo thứ tự để thu được lợi ích lớn hơn cả từ quan điểm công thái học và hiệu quả sản xuất cho người dùng.