CÔNG NGHIỆP

NGÀNH KHAI KHOÁNG

Có rất ít ngành công nghiệp đòi hỏi khắt khe về thiết bị như ngành khai thác mỏ.Velon đã làm việc với các nhà sản xuất thiết bị khai thác trên toàn thế giới, để cung cấp các cụm vòi và ống mềm của chúng tôi được chế tạo để chịu được một số điều kiện khắc nghiệt nhất của hành tinh. và các thành phần đáp ứng và vượt quá tiêu chuẩn ngành.

Sản phẩm của chúng tôi: