66

Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi không chỉ là những nhà đổi mới, nhà giải pháp và nhà sản xuất - chúng tôi là đối tác của mọi hoạt động được cung cấp bởi sản phẩm Velon.Liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc một trong các bộ phận chuyên môn của chúng tôi, một chuyên gia từ nhóm của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VELON

R&D/Bán hàng: Số 485, Đường Xiangjiang, Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Cơ sở sản xuất: Pinglidian, Laizhou, Shandong, PR China

+86 21 6990 0630

+86 21 5650 2180

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi